Veľký Lysec je prvým cieľom » pozri na mape © hiking.sk & autor