Veľký Milič z vyhliadky pred Suchou horou © hiking.sk & autor