Veľký bok, Kráľova hoľa i Homôľka v rannom svetle opäť vynikajú © hiking.sk & autor