Veľký bok a doráňané Nízke Tatry pri stúpaní na Kráľov stôl » pozri na mape © hiking.sk & autor