Veľký bok po zlepšení počasia zo sedla pod Homôľkou © hiking.sk & autor