Veľký bok so zahaleným vrcholom zo Zadnej hole © hiking.sk & autor