Veľký prístrešok uprostred lesa, pravdepodobne pre dobytok © hiking.sk & autor