Veľký tuhý sáčok na ohrievanie pomocou kapcule na báze exotermickej reakcie vody a oxidu vápenatého © hiking.sk & autor