Veľmi frekventovaná táto cesta nie je © hiking.sk & autor