Veľmi priblížený vodopád na farebnej skale v závere dolinky © hiking.sk & autor