Velikán v jarnom pučení » pozri na mape © hiking.sk & autor