Veliteľská pevnosť pri výstupe © hiking.sk & autor