Vetranie na spodnej strane ostalo rovnaké umiestnením, dĺžkou aj jedným jazdcom © hiking.sk & autor