Vidíme veľa impozantných stromov na okrajoch lúk © hiking.sk & autor