Vlčí trus poukazuje na prítomnosť vlka © hiking.sk & autor