Vnútro zrubu, napravo piecka, naľavo vyvýšená posteľ © hiking.sk & autor