Vo vyšších polohách ej porast spestrený smrekovcami © hiking.sk & autor