Voda a ťažba trochu pomenili scenériu © hiking.sk & autor