Voda pod salašom, ktorá je zdrojom aj pre útulňu © hiking.sk & autor