Vodné zdroje sú po celej trase © hiking.sk & autor