Volovcové sedlo, pohľad na východnú časť Volieho chrbta © hiking.sk & autor