Volovcové sedlo, pohľad na západnú časť Volieho chrbta © hiking.sk & autor