Volovské vrchy zo Smrečinky, vpredu Hoľa © hiking.sk & autor