Vraciame sa turistickou značkou popod vrchol Skalná Alpa © hiking.sk & autor