Vrch Bujanov z tretej skalnej vyhliadky © hiking.sk & autor