Vrchlík pri väčšom nabalení nesedí úplne pekne, treba tomu pri balení venovať viac pozornosti. © hiking.sk & autor