Vrchol Bartkovej a pohľad na ďalšiu trasu © hiking.sk & autor