Vrchol Ostrého vrchu s ohniskom a mohylou A. B. Svojsíka © hiking.sk & autor