Vrcholový kríž na Veľkom Rozsutci a v pozadí dole je Malý Rozsutec © hiking.sk & autor