Vresoviská na kremencovej hôrke © hiking.sk & autor