Vstup do štôlne Bartolomej, pohľad zvnútra © hiking.sk & autor