Vyšné Temnosmrečinské pleso, nad ním Chalubinského vráta a Čubrina © hiking.sk & autor