Vychádzame na lúky, kde sa pasú ovce © hiking.sk & autor