Vyhliadka na sútok Hrona a Slatiny © hiking.sk & autor