Vysielač Dubník v Slanských vrchoch © hiking.sk & autor