Vysielač Krížava na Martinských holiach © hiking.sk & autor