Vysielač na Paramíde a miléniový pamätník © hiking.sk & autor