Vysoká pec na Troch Vodách pri Osrblí © hiking.sk & autor