Vyvieračka potoka spod Košútovej jaskyne © hiking.sk & autor