Waitov lom - obnova tradičnej pastvy v NPR Devínska Kobyla © hiking.sk & autor