Záver doliny Zelenská Mlynná so Štefáničkou (vpravo), v pozadí vľavo je Ďumbier © hiking.sk & autor