Záverečná časť chodníka variantu C © hiking.sk & autor