Záverečný výcvak spod vysielača Rudník © hiking.sk & autor