Zľava: Stoh, nenápadná Osnica, kde sme stáli včera, Veľký Rozsutec a Lysica © hiking.sk & autor