Zľava doprava: Buče, Magura a Bachureň © hiking.sk & autor