Zľava plochý hrebeň do Lesnického sedla, hrebeň Plašnej, v pozadí Tatry © hiking.sk & autor