Z úbočia Vápenného dovidíme na Dlhý vrch v popredí, vľavo Klokoč, vpravo Starý plášť » pozri na mape © hiking.sk & autor