Z Hrubej kopy na východ je to samý štít © hiking.sk & autor