Z Majerovej skaly na Líšku a Krížnu © hiking.sk & autor