Z Predného Salatína na Brestovú © hiking.sk & autor